Đặt câu hỏi

Hỏi đáp pháp lý bất động sản

Tư Vấn Tranh Chấp

Cần tư vấn tranh chấp ranh đất ở cần thơ
Gia đình tôi sống từ rất lâu trên đất, có sổ trắng đầy đủ diện tích, nhưng lại bị chiếm đoạt gần 300m2, mong cộng đồng tư vấn pháp luật
Cần tư vấn tranh chấp ranh đất ở cần thơ
17/04/2020. Danh mục: Tư Vấn Tranh Chấp
Cần tư vấn tranh chấp ranh đất ở cần thơ
Gia đình tôi sống từ rất lâu trên đất, có sổ trắng đầy đủ diện tích, nhưng lại bị chiếm đoạt gần 300m2, mong cộng đồng tư vấn pháp luật
Cần tư vấn tranh chấp ranh đất ở cần thơ
17/04/2020. Danh mục: Tư Vấn Tranh Chấp

Câu hỏi

3

Thành viên

12

Bạn đăng thắc mắc?

Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi